Wendela Waller
Wendela Waller
Look who's talking: over het hypocrisieverwijt
31 jul 2021 | Geschreven door:

Look who's talking: over het hypocrisieverwijt

"Wat je zegt ben je zelf!" Bij zo'n uitspraak zie ik een verontwaardigd kind op een schoolplein voor me, dat een vergeefse poging doet om een beschimping te pareren. Gek genoeg zijn het regelmatig volwassenen die een dergelijk soort argument gebruiken in discussies over de klimaatcrisis en de energietransitie. En dan natuurlijk net iets anders verwoord. Sterker, in de eerste instantie klinkt zo'n tegenwerping vaak aannemelijk of zelfs gerechtvaardigd. En zo kan het je nog van je à propos brengen ook.

We hebben het hier over een drogreden, een misleidend argument in een discussie. De jij-bak is een persoonlijke aanval waarmee niet inhoudelijk gereageerd wordt op het argument van de ander, die geen weerlegging betreft van het gezegde, maar in plaats daarvan juist afleidt van de inhoud terwijl geprobeerd wordt om iemands geloofwaardigheid aan te tasten. Een aantal voorbeelden:

Scholieren bij de McDonald's op de dag van de klimaatdemonstratie in Den Haag

Toen in februari 2019 meer dan 15.000 scholieren op het Malieveld bijeen kwamen om te demonstreren voor steviger maatregelen tegen klimaatverandering, vond een verslaggever van het AD/Haagsche Courant de lunch van de scholieren kennelijk groter nieuws. Hoewel ze hier van een objectief feit verslag doet, is het natuurlijk niet een erg relevant feit. Er stonden geen 15.000 scholieren in de McDonald's, immers. Bovendien zegt ze impliciet met dit hitserige tweetje: "Kijk! Hypocriet hoor, demonstreren voor het klimaat, maar voor een hamburger schuiven ze massaal hun idealen aan de kant!" Uiteraard werd de tweet gretig geretweet door mensen als Jan Roos...

Telegraaf over klimaatspijbelaars bij de McDonald's

...en jawel hoor, het krantje van bekrompen Nederland vond deze "ontmaskering" van de klimaatspijbelaars ook meteen het belangrijkste om te vermelden over de demonstratie. "Ze hebben nog veel te leren," zo verkondigt de schrijver van dit Telegraafartikel zelfgenoegzaam in de inleiding.

Greta Thunberg zit te eten terwijl ze in de trein zit

Greta Thunberg kan erover meepraten. Een foto van haar lunch in de internationale trein, op weg naar de VN-klimaatactietop in Parijs, is kennelijk al voldoende voor een sneue poging om haar in diskrediet te brengen: "Moet je zien hoe al dat plastic rond haar ontbijttafel! Ja hoor, zij is hetzelfde meisje dat zich bij de VN mocht uitspreken over klimaatverandering!" Alsof ze niet meer geloofwaardig is omdat haar lunch in plastic verpakt was.

CDA Kamerlid Henri Bontenbal vindt dat de directeur van Milieudefensie niet mag barbecueën

CDA-kamerlid Henri Bontenbal vond het onzuiver dat Donald Pols, op het moment dat uitzonderlijke weersextremen voor overstromingen in de Benelux zorgden, zijn volgers op Twitter herinnerde aan uitspraken die demissionair premier Mark Rutte een jaar geleden ongeveer had gedaan. Prima om daar kritiek op te uiten, maar hij ontkracht zijn eigen argument door zijn afkeuring over het feit dat er geen datum boven het screenshot stond kracht bij te zetten, en Pols er fijntjes op te wijzen dat hij directeur van Milieudefensie is en nota bene ook van barbecueën houdt. Alsof dat ter zake doet?

Hypocrisieverwijt van een ex-collega

Een ex-collega vond het kennelijk alleen redelijk als je de uitspraken van een bestuurslid van een luchtvaartmaatschappij bekritiseert, wanneer je zelf nooit meer in een vliegtuig stapt.

Het verwijt van schijnheiligheid of hypocrisie wordt ook wel een jij-bak genoemd, en is een variant van de ad hominem. Het werkt als volgt: degene die zo'n uitspraak doet wijst zijn gesprekspartner erop dat z'n kritiek net zo goed voor hemzelf geldt, omdat hij zelf niet handelt naar zijn uitspraken of overtuigingen. Wat je bekritiseert doe je zelf ook, dus eigenlijk heb jij daardoor dus geen recht van spreken. Deze drogreden wordt regelmatig uit de kast getrokken wanneer mensen het oneens zijn met een standpunt, maar geen inhoudelijk verweer meer hebben. Het enige dat nog kan is de opponent in diskrediet proberen te brengen en zo monddood te maken. Toch redelijk triest.

En meestal onterecht. Ik schrijf bewust "meestal", want natuurlijk mag je anderen op inconsequenties wijzen. Zo ga ik ook niet vrijuit. Inderdaad vlieg ik zo nu en dan naar verre oorden, eet ik af en toe vlees, vis en zuivel, en leef ik over het algemeen volgens de luxe levensstandaard die we hier in het rijke Nederland kennen. En toch pleit ik gepassioneerd voor het oplossen van de klimaatcrisis met alle mogelijkheden die we hebben. Maar het feit dat iemand niet altijd naar zijn of haar eigen stelling handelt, doet dan ook niets af aan de waarde van die stelling zelf. Natuurlijk willen we dat mensen staan voor hun idealen en doen waar ze voor staan, maar om heel menselijke redenen kan bepaald gedrag niet in lijn zijn met die overtuigingen. Niemands gedrag is consequent, er is geen idealist die volledig naar zijn idealen leeft.

Nog een nuancering: ik kan situaties verzinnen waarin de jij-bak meer terecht is. Als iemand zegt: "we moeten echt minder vliegen" terwijl hij zelf 20 keer per jaar in een vliegtuig stapt, dan klinkt dat toch minder geloofwaardig dan wanneer die persoon eens in de drie jaar in het vliegtuig stapt. Het blijft flauw om het als argument in te zetten tegen krimp van luchtvaart, in plaats van juist die inhoud van het argument zelf aan te vallen. Maar het wordt wel begrijpelijker om het aan te voeren als onderdeel van je bezwaar.

Vast staat dat het een discussie verstoort als je een persoonlijke aanval in een discussie gebruikt. Als we naar elkaar blijven wijzen schiet niemand daar wat mee op.

mevrouw de communicatieadviseur heeft kennelijk genoeg geld om alles te betalen

De in 2020 overleden antropoloog David Graeber introduceerde in zijn boek 'Bullshit Jobs' de term ‘moral envy’, oftewel morele afgunst. In een interview in het NRC vertelde hij hierover: "Ik had een vriend, een activist die zijn leven lang armoede bestreed. Andere activisten namen hem kwalijk dat hij voor zijn ex-vrouw en zijn kind een appartement betaalde. Hoezo gaf hij dat geld niet aan de armen? Terwijl hij al bijna al zijn geld weggaf. Wanneer je goed doet, moet je aan een absurd hoge standaard voldoen. Je moet perfect zijn."

Ik heb het zelf vaker dan eens meegemaakt, maar als de anonieme tweep @Piet635461568 met zo'n verwijt komt laat je het zo van je af glijden. En is het geen Twitter troll maar een (vage) bekende met zo'n kortzichtige mening, dan heb ik er tegenwoordig wel een goed antwoord op. Als het echter een dierbare is die jou in een live gesprek de maat neemt, dan voelt dat heel anders. Zoals die ene keer na een feestelijk etentje. Ik geef toe, de wijnen hadden rijkelijk gevloeid die avond. Terwijl de jongste kinderen op bed lagen was het overgebleven gezelschap in een hartstochtelijke discussie beland over de ernst van de klimaatcrisis en de mogelijkheden om er iets aan te doen. Dat was boeiend, tot het moment dat het ineens persoonlijk werd. Want ineens werd mij vanuit een hoek van de kamer toegebeten dat ik wel wat mocht dimmen vanwege de vliegreis die wij ruim een jaar eerder maakten naar de Verenigde Staten. Dat deed pijn. Je wil jezelf verdedigen: "Ho eens, niemand is perfect" of nog inhoudelijker: "maar die retourvlucht hebben we gecompenseerd!" en het is zelfs verleidelijk om gauw wat dingen op te noemen waarin je je sowieso verantwoordelijker gedraagt dan die ander. Maar... dat alles kwam er niet uit want je voelt je op dat moment inderdaad monddood gemaakt. Bovendien had zo'n verdediging ook totaal geen zin gehad. Het was een überhaupt geen geldend argument in het gesprek en als je erin mee gaat, en je laat uitdagen tot een potje moreel verplassen, ben je eigenlijk net zo stom bezig.

Niemands gedrag is consequent, er is geen idealist die volledig naar zijn idealen leeft

Inmiddels ken ik mezelf goed genoeg, en ben ik overtuigd genoeg van de keuzes die ik maak (en waarover ik praat) dat ik me niet meer zo van de wijs laat brengen. Ik ben nu eenmaal niet die meebeweger die als gevolg gemakkelijk in de omgang is. Mijn rechtvaardigheidsgevoel is te sterk, en in veel gevallen sta ik ook echt vierkant voor mijn principes. Ik kan me best voorstellen dat het vooral irritant overkomt als zo iemand als ik vol is van haar eigen gelijk (zeker als je zelf wat onzeker bent over jouw eigen handelen, of als het jou confronteert met je eigen keuzes). Deze karaktereigenschap heeft me al vaak impopulair gemaakt. Op de basisschool ben ik gepest, op de middelbare school viel ik buiten het populaire groepje, tijdens mijn studie werden er grappen gemaakt over mij-en-mijn-stokpaardjes, toen ik ging werken hoorde ik vaker dan eens dat ik "soms wel een wat sterke mening heb" en "hoekig" kan overkomen, op social media werd ik uitgemaakt voor "klimaatdrammer" en dit hypocrisieverwijt hoor ik dus ook al jaren.

Toch blijf ik trouw aan mijn waarden, ook al kost dat iets van een reputatie bij de mensen die daar niet zo goed mee om kunnen gaan. Het zal een enkeling misschien ook kunnen inspireren. En aan degenen die het vooral stoort zou ik willen zeggen: misschien goed om eens naar jezelf te kijken en je eigen geweten onder de loep te nemen. Als je inhoudelijke argumenten op zijn, zou het namelijk wel eens kunnen zijn dat je ernaast zit.

Schrijf een reactieReacties

Matthijs van Santen de Hoog 1 sep '21

Hoeveel hypocrisieverwijten je ook naar je hoofd geslingerd krijgt: wéét dat je het gelijk aan jouw kant hebt. Wie zijn best doet voor een duurzamere wereld en werkt aan het verminderen van zijn CO2-voetafdruk is, hoewel misschien niet perfect, SOWIESO beter bezig dan de Telegraaf-lezende kop-in-het-zand-stekende klimaat-ontkennende idioot die met dit soort jij-bakken komt. Daar is gewoon geen speld tussen te krijgen.

Er is trouwens een heel saillant aspect aan deze kwestie: meestal komen de hypocrisieverwijten inderdaad van degenen die geloven dat de klimaatcrisis überhaupt niets te maken heeft met CO2-uitstoot, geen probleem zien in klimaatverandering of zelfs denken dat het allemaal één groot verzinsel is. Zij zien zelf totaal geen aanleiding om minder te vliegen of hamburgers te eten. Maar wie dat vindt kán logisch geredeneerd niet tegelijk dit hypocrisieverwijt maken. Daarin schuilt immers een contradictie: je wijst iemand op zijn slechte gedrag terwijl je zelf dat gedrag dus helemaal niet slecht vindt! Dat lijkt mij onverenigbaar. De volgende keer als je zo'n verwijt naar je toegeslingerd krijgt kun je dus deze tegenwerping maken: "Maar je onderkent dus blijkbaar dat het inderdaad goed zou zijn als we minder zouden vliegen / hamburgers eten?"
Kaats je mooi de bal terug én leg je de focus weer op het onderwerp waar het om gaat ;-)

> Reageren